Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr. 1. december 2018 for MerKant:

Kommunikation

Kommunikation foretrækkes pr. email af hensyn til evt. efterfølgende dokumentation og søgning.

Fortrolighed

Alle oplysninger MerKant erhverver sig om kunden, bliver behandlet fortroligt og videregives ikke til tredjepart.

Ansvar

MerKants ansvar for udførte opgaver ophører, når disse er godkendt af kunden. Godkendelse foregår typisk ved at kunden bliver forevist arbejdet, og hvis der ikke er kommet indsigelser indenfor 1 uge, betragtes dette som en godkendelse. MerKant tager ikke ansvar for ydelser/service leveret af anden udbyder, heller ikke selvom MerKant fungerer som formidler. Anden udbyder kan f.eks. være webhotel, trykkeri, udviklere af extensions, SEO, DK Hostmaster mv.

Det påhviler kunden selv at sikre, at indhold i publikationer, herunder hjemmesider, er korrekte og ikke er i strid med loven, samt at evt. hjemmeside kører/fungerer.

Priser

Priser er oplyst uden moms. Timeprisen er DKK 850,00,- x. moms med mindre der er udarbejdet et tilbud eller indgået anden aftale. Der kan opnås rabatter i form af klippekort. Se priser på klippekort.

Der faktureres pr. påbegyndte halve time, klippekort undtaget.

Akuttillæg

Kræves en opgave udført her-og-nu eller uden for normal arbejdstid, kommer et tillæg på 50 procent oveni prisen. Normal arbejdstid er mandag til fredag kl. 9-17.

Betaling

Der udstedes faktura for udført arbejde. Klippekort betales forud. Alm. timeforbrug faktureres bagud omkring d. 20. i måneden for forudgående periode. Ved større projekter kan der indgåes aftale om delbetaling ved opstart.

Betalingsfrist er 8 dage netto. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning. Opleves gentagne gange at betaling ikke forfalder til tiden, udføres opgaver kun mod forudgående betaling.

Klippekort

Der udstedes klippekort på 5, 10, 20 og 50 Klip med henholdsvis 5, 10, 15 og 25 % rabat. Med et klippekort registreres timer pr. påbegyndte kvarter. Normalt er det pr. påbegyndte halve time. Et klippekort er gyldigt et år fra faktureringsdatoen. Ubrugte klip refunderes ikke. Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer, du har tilbage på klippekortet. Klippekort udstedes til den enkelte virksomhed og kan ikke overdrages eller sælges til andre.

Leveringstid

Leveringstid på opgaver kan variere meget. Det afhænger meget af, hvor hurtig kunden er til at levere materiale og besvare spørgsmål. Men jeg sætter en dyd i at overholde aftalte deadlines, og gør meget ud af at informere kunden om, hvad der kan forventes.

Møder

Møder kan foregå på MerKant’s adresse eller i lokalområdet. Ønsker kunden at mødes andet sted end MerKants adresse, faktureres kunden transporttiden. Opstartsmøder undtaget.

Aflyses et møde under to timer før aftalt tid, faktureres kunden en time.

Kontakt MerKant ved tvivlsspørgsmål.